ΝΕΡΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ:


  • Ανθρώπινη χρήση
  • Γεωργία
  • Κτηνοτροφία
  • Πτηνοτροφία
  • Βιομηχανία τροφίμων
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΩΣΜΩΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
ΒΟΘΡΟΙ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ Dutrion Clo2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για Διοξείδιο του Χλωρίου(Clo2), Προϊόντα Καθαρισμού Νερού

www.gramkat-clo2.eu