ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία  GRAMKAT ασχολείται με το κτίριο και τις ανάγκες του.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

Ενεργειακής συμπεριφοράς και μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συμβουλές και Προτάσεις  για τις απαιτούμενες εργασίες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών με εξειδικευμένα συνεργεία μας.